Zapraszamy na zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Ogniska TKKF Siarka w dniu 16 marca 2018 r. o godzinie 17-tej

POBIERZ: Zebranie_16.03.2018r

Zaproszenie
W dniu 16 marca 2018 r.  o godzinie 17- ej   na przystani  odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Ogniska TKKF Siarka.

Porządek zebrania

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wręczenie odznaczeń
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Ogniska.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja i uchwalenie absolutorium dla ustępującego zarządu.
 9. Wystąpienie zaproszonych gości.
 10. Wybór prezesa Ogniska.
 11. Wybór członków Zarządu
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 13. Wybór 2 Delegatów na Walne Zebranie Delegatów PTKKF.
 14. Podjęcie uchwał i wniosków
 15. Zakończenie Zebrania

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Ogniska do udziału.
Prawa wyborcze posiadają osoby , które wpłacały środki na składkę członkowską nie dalej niż w 2017 roku
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia  13.03.2018 r na adres ags49@poczta.onet.pl

Za Zarząd Ogniska TKKF Siarka
Prezes Grzegorz Skowron

Podziel się stroną na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych

Protokół Nr 1/18 z zebrania ogólnego Członków Ogniska TKKF „Siarka” w dniu 2 stycznia 2018 roku.

Zebranie otworzył i przedstawił porządek prezes Ogniska.

Porządek zebrania:

 1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z poprzedniego zebrania.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy i kalendarza imprez na 2018 rok.
 3. Zatwierdzenie harmonogramu spotkań zarządu w 2018 r.
 4. Odbudowa wiaty.
 5. Przygotowanie do imprez
 6. Sprawy organizacyjne

W zebraniu udział wzięło 7 członków Zarządu Ogniska i 2  Komisji rewizyjnej

Ad.1. Prezes przedstawił realizację zadań

Zadania zostały częściowo wykonane, dziękuję min. Andrzejowi Pruszyńskiemu, F. Wójcikowi, K.Ferencowi, W. Mikrutowi, M. Poznańskiemu, J.Napieraczowi , J. Krzosowi i A.Skowronowi

Ad.2. Prezes przedstawił propozycję planu pracy i kalendarza imprez – po dokonaniu drobnych poprawek dokumenty te zostały przyjęte do realizacji.

Ad. 3 . Zatwierdzono harmonogram posiedzeń Zarządu na rok 2018 r.                                  

Ad. 4. Sprawy na bieżąco

 • Uporządkowanie przydzielonych regionów
 • Ukończyć 2 pomieszczenie
 • Ukończyć 3 pomieszczenie
 • Wymienić dziurawy komin nad hangarem
 • Pomalować bramy wewnątrz głównego podwórka na niebiesko
 • Dokończyć ocieplanie i izolację ściany wypożyczalni oraz pomalować
 • Pomalować WC z zewnątrz i założyć nowy dach
 • Budowa pawlacza na hangar z 4 sali

Ad. 5.  Przygotowanie do imprez

             – przeglądnąć sanie i przygotować do ewentualnego kuligu

            – przeglądnąć kajaki z osprzętem pod kątem zimowego spływu kajakowego

Ad. 6. Przygotowanie Zebrania Sprawozdawczo – wyborczego luty

            Deklaracja na podatek od bazy

            Rozliczenie dotacji za 2017 r

            Sporządzenie oferty na rok 2018 do UM w Tarnobrzegu

            Prace społeczne na przystani – każda środa

Przewodniczący Zebrania

Grzegorz Skowron

Podziel się stroną na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych

HARMONOGRAM Posiedzeń Zarządu Ogniska TKKF „Siarka” na rok 2018

Posiedzenia Zarządu Ogniska TKKF „Siarka” odbędą się, nad Wisłą na obiekcie sportowym Ogniska TKKF „Siarka” w dniach jak niżej o godz. 1800  (wtorki) (uchwalono 2.01.2018r )

6 luty, 6 marzec, 10 kwiecień, 8 maj, 5 czerwiec, 3 lipiec, 7 sierpień, 4 wrzesień, 2 październik, 6 listopad, 11 grudzień  i 7 styczeń 2019r.

Za Zarząd Ogniska TKKF „Siarka”

Prezes Grzegorz Skowron

Podziel się stroną na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych

Kalendarz imprez organizowanych przez Ognisko TKKF Siarka w 2018 r

 1. Zabawy na śniegu i lodzie (kuligi, lodowisko itp.) – I  –  III
 2. VII zimowy spływ kajakowy na Wiśle 28.01 z Baranowa do Tarnobrzega I
 3. Bieg Siarkowca IV
 4. Spływ kajakowy 4 godzinny V
 5. VI maraton nad Jeziorem Tarnobrzeskim VI
 6. Spływ kajakowy do Sandomierza VI
 7. Imprezy rekreacyjne na osiedlach w Tarnobrzegu VI – IX
 8. Ogólnopolski SK na Czarnej i Wiśle 06 – 08.07  VII
 9. 3 lokalne spływy kajakowe VII – IX
 10. XLIII OSK o Puchar Bł. Wstęgi Wisły na Tanwi 11 –16.08. VIII
 11. XL Międzynarodowy Bieg Nadwiślański 07.10  X
 12. Zabawy na śniegu i lodzie XI i XII
 13. VIII zimowy spływ kajakowy na Wiśle XII

Plan i Kalendarz zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Ogniska w dniu  2.01.2018

Za Zarząd Ogniska TKKF Siarka

                                                                                              Prezes Grzegorz Skowron

Podziel się stroną na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych

Plan pracy Ogniska TKKF „Siarka” na 2018 rok

 1. Organizowanie imprez zgodnie z kalendarzem.
 2. Prowadzenie zajęć w stałych zespołach ćwiczebnych.
 3. Bieżące informowanie mieszkańców Tarnobrzega o aktualnej działalności Ogniska.
 4. Uczestniczenie członków Ogniska w organizowanych, dostępnych turniejach
 5. Kontynuowanie współpracy z Podkarpackim WTKKF, UM w Tarnobrzegu, SEP em Oddział Tarnobrzeg. oraz innymi sympatykami na rzecz skuteczniejszej organizacji czynnego wypoczynku dla mieszkańców Tarnobrzega i okolic.
 6. Kontynuowanie odbudowy bazy Ogniska.
 7. Systematyczne odbywanie zebrań Zarządu Ogniska.
Podziel się stroną na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych

KOMUNIKAT z XLII OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO O PUCHAR BŁĘKITNEJ WSTĘGI WISŁY

            XLII Ogólnopolski Spływ Kajakowy odbył się w dniach 4 – 8 sierpnia 2017 r. na rzece Nida z Morawicy do Pińczowa.

Współorganizatorami spływu byli : Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, SEP Oddział Tarnobrzeg, SanTa-EKO Sp.z o.o. Tarnobrzeg, Poltur Tarnobrzeg oraz NSZZ Solidarność KiZPS Siarkopol.

Uczestnicy spływu  reprezentowali Szczecin, Knurów, Mielec, Krzeszów, Gliwice, Nową Dębę,  Giżycka, Tarnobrzeg, a także Hiszpanię.

W dniu 4 sierpnia w Morawice wszyscy uczestnicy podczas uroczystego otwarcia otrzymali znaczki okolicznościowe upominek w formie etui chroniącego przed zamoczeniem np. telefonu. W trakcie biwaków przeprowadzane były konkurencje rekreacyjne, ogniska, śpiewogrania i dyskoteki. Spływ odbywał się przy słonecznej przyjaznej pogodzie – nieliczne deszcze nawiedziły nas na obozowiskach.

             Podczas uroczystego zamknięcia spływu w dniu 7 sierpnia w Motkowicach Prezes Ogniska TKKF Siarka podziękował uczestnikom za kulturalne i sportowe zachowanie, wymienił wszystkich sponsorów serdecznie dziękując im za pomoc w organizacji tej imprezy, a następnie wręczył uczestnikom ufundowane przez Organizatora upominki. Wielokrotni uczestnicy spływów o puchar Błękitnej Wstęgi Wisły otrzymali nagrody specjalne ufundowane przez organizatora.  Najstarszym uczestnikiem spływu był Tadeusz Barnaś z Giżycka , który otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez NSZZ Solidarność KiZPS Siarkopol z Tarnobrzega . Najmłodszym uczestnikiem spływu była Tokarczyk Agata ze Szczecina, której komandor wręczył nagrodę ufundowaną również przez Solidarność przy KiZPS Siarkopol. Puchar Fair Play ufundowany przez organizatora został wręczony Agacie Tokarczyk ze Szczecina. Najliczniejszą ekipą XLII OSK była ekipa reprezentująca Knurów. Puchar stanowiący główne trofeum spływu komandor przekazał na ręce Henryka Bartosiewicza z Knurowa.  Do ostatniego etapu z Motkowic do Pińczowa wszyscy przystąpili w dobrym nastroju, kończąc go w dobrej formie i żalu, że to już koniec spływu.

            Pożegnanie, przekazywanie adresów zamknęły tę imprezę. Spływ odbył się przy sprzyjającej turystyce kajakowej pogodzie. Zaangażowanie, uczynność, zdyscyplinowanie i życzliwość uczestników pozwoliło organizatorom zrealizować program imprezy, za co serdecznie dziękujemy. Pomimo trudów wszyscy uczestnicy deklarowali chęć uczestniczenia w XLIII  OSK o PBWW, który planujemy zorganizować w przyszłym roku na rzece Tanew w dniach 10 do 15 sierpnia 2018 r.

Galeria 1 do obejrzenia
Galeria 2 do obejrzenia

ZA ORGANIZATORÓW
Prezes Ogniska TKKF Siarka
i Komandor Spływu
Grzegorz Skowron
Tarnobrzeg, sierpień  2017 r.

Podziel się stroną na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych