II Otwarte Mistrzostwa Tarnobrzega w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

ORGANIZATOR

• Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu.
• Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu.
Szczegóły u koordynatorów projektu:
Piotr Łępa 665 544 697
Rafał Madura 602 875 595

• Dzięki Inicjatywie Naszego Kolegi Wiesława Dobrowolskiego w 2013 roku została zorganizowana I Edycja.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat !

Udział jest bezpłatny !!!

CEL ZAWODÓW

• Popularyzacja narciarstwa, jako czynnej formy spędzania czasu wolnego.
• Współzawodnictwo sportowe i propagowanie aktywnych form wypoczynku.
• Integracja środowiska akademickiego z Mieszkańcami Miasta Tarnobrzega.
• Promowanie wizerunku Miasta Tarnobrzega i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Plakat Konary 2015 jpg