KOMUNIKAT z XLII OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO O PUCHAR BŁĘKITNEJ WSTĘGI WISŁY

            XLII Ogólnopolski Spływ Kajakowy odbył się w dniach 4 – 8 sierpnia 2017 r. na rzece Nida z Morawicy do Pińczowa.

Współorganizatorami spływu byli : Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, SEP Oddział Tarnobrzeg, SanTa-EKO Sp.z o.o. Tarnobrzeg, Poltur Tarnobrzeg oraz NSZZ Solidarność KiZPS Siarkopol.

Uczestnicy spływu  reprezentowali Szczecin, Knurów, Mielec, Krzeszów, Gliwice, Nową Dębę,  Giżycka, Tarnobrzeg, a także Hiszpanię.

W dniu 4 sierpnia w Morawice wszyscy uczestnicy podczas uroczystego otwarcia otrzymali znaczki okolicznościowe upominek w formie etui chroniącego przed zamoczeniem np. telefonu. W trakcie biwaków przeprowadzane były konkurencje rekreacyjne, ogniska, śpiewogrania i dyskoteki. Spływ odbywał się przy słonecznej przyjaznej pogodzie – nieliczne deszcze nawiedziły nas na obozowiskach.

             Podczas uroczystego zamknięcia spływu w dniu 7 sierpnia w Motkowicach Prezes Ogniska TKKF Siarka podziękował uczestnikom za kulturalne i sportowe zachowanie, wymienił wszystkich sponsorów serdecznie dziękując im za pomoc w organizacji tej imprezy, a następnie wręczył uczestnikom ufundowane przez Organizatora upominki. Wielokrotni uczestnicy spływów o puchar Błękitnej Wstęgi Wisły otrzymali nagrody specjalne ufundowane przez organizatora.  Najstarszym uczestnikiem spływu był Tadeusz Barnaś z Giżycka , który otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez NSZZ Solidarność KiZPS Siarkopol z Tarnobrzega . Najmłodszym uczestnikiem spływu była Tokarczyk Agata ze Szczecina, której komandor wręczył nagrodę ufundowaną również przez Solidarność przy KiZPS Siarkopol. Puchar Fair Play ufundowany przez organizatora został wręczony Agacie Tokarczyk ze Szczecina. Najliczniejszą ekipą XLII OSK była ekipa reprezentująca Knurów. Puchar stanowiący główne trofeum spływu komandor przekazał na ręce Henryka Bartosiewicza z Knurowa.  Do ostatniego etapu z Motkowic do Pińczowa wszyscy przystąpili w dobrym nastroju, kończąc go w dobrej formie i żalu, że to już koniec spływu.

            Pożegnanie, przekazywanie adresów zamknęły tę imprezę. Spływ odbył się przy sprzyjającej turystyce kajakowej pogodzie. Zaangażowanie, uczynność, zdyscyplinowanie i życzliwość uczestników pozwoliło organizatorom zrealizować program imprezy, za co serdecznie dziękujemy. Pomimo trudów wszyscy uczestnicy deklarowali chęć uczestniczenia w XLIII  OSK o PBWW, który planujemy zorganizować w przyszłym roku na rzece Tanew w dniach 10 do 15 sierpnia 2018 r.

Galeria 1 do obejrzenia
Galeria 2 do obejrzenia

ZA ORGANIZATORÓW
Prezes Ogniska TKKF Siarka
i Komandor Spływu
Grzegorz Skowron
Tarnobrzeg, sierpień  2017 r.

KOMUNIKAT z IV REGIONALNEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO NA RZECE TANEW

            IV Regionalny Spływ Kajakowy zorganizowany został przez Ognisko TKKF Siarka Tarnobrzeg i PTTK O. Miejski w Tarnobrzegu i odbył się w dniach 21 – 23 lipca 2017 r. z Księżpola do Dąbrówki na rzece Tanwi.

            Współorganizatorami spływu byli : Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, SEP Oddział Tarnobrzeg, PBPH ELDO – BUD Tarnobrzeg i Poltur Tarnobrzeg      

            W dniu 21 lipca  w Księżpolu na uroczystym otwarciu wszyscy uczestnicy otrzymali  okolicznościowe znaczki i upominek w formie wielofunkcyjnego otwieraczo – zamykacza.

            Na biwakach przeprowadzane były ogniska, śpiewogrania i dyskoteki. Spływ odbywał się przy pięknej słonecznej pogodzie na nadal pięknej rzece Tanew.

                         Podczas uroczystego zamknięcia spływu w dniu 22 lipca w Harasiukach Prezes Ogniska TKKF Siarka podziękował uczestnikom za kulturalne i sportowe zachowanie, wymienił wszystkich sponsorów serdecznie dziękując im za pomoc w organizacji tej imprezy, a następnie wręczył uczestnikom ufundowane przez Organizatora upominki. Podsumowanie spływu zakończyło się ogniskiem z pieczeniem kiełbasy i 5 godzinnym śpiewograniem.

            Do ostatniego etapu z Harasiuk do Dąbrówki wszyscy przystąpili w dobrym nastroju, kończąc go w dobrej formie i żalu, że to już koniec spływu.  

            Wszyscy uczestnicy, nie bacząc na trudy pytali kiedy następny spływ.

            Zaangażowanie, uczynność, życzliwość i zdyscyplinowanie uczestników pozwoliło organizatorom zrealizować program imprezy, za co serdecznie dziękujemy.

Galeria do obejrzenia…

 

ZA ORGANIZATORÓW
Prezes Ogniska TKKF Siarka
Grzegorz Skowron
Tarnobrzeg, Lipiec  2017 r.

KOMUNIKAT z II OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO NA RZECE CZARNEJ I WIŚLE

            II Ogólnopolski Spływ Kajakowy odbył się w dniach 7 – 9 lipca 2017 r. z Kłody do Tarnobrzega na rzekach  Czarnej i Wiśle.

            Współorganizatorami spływu byli : Prezydent Miasta Tarnobrzega, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, SEP Oddział Tarnobrzeg, SanTa-EKO Sp.j. Tarnobrzeg i Poltur Tarnobrzeg     

            W dniu 7 lipca  w Winnicy wszyscy uczestnicy otrzymali  okolicznościowe znaczki i etui na dokumenty chroniące przed zamoczeniem. W trakcie biwaków przeprowadzane były ogniska, śpiewogrania i dyskoteki.

            I etap z Kłody do Winnicy charakteryzował się dużymi trudnościami technicznymi powodującymi uszkadzanie kajaków, wywrotki i duże zmęczenie. Na biwaku w Winnicy z uczestnikami spływu spotkała się przedstawicielka Burmistrza Połańca wręczając uczestnikom szereg upominków typu foldery , mapy oraz inne materiały związane ze szlakiem kajakowym na Czarnej, a także kiełbasę na grilla. Przedstawicielce Burmistrza komandor spływu wręczył okolicznościowe znaczki i etui na dokumenty. Po wymianie wzajemnej wrażeń i spostrzeżeń Prezes Ogniska TKKF Siarka złożył na ręce przedstawicielki podziękowania dla Burmistrza Połańca , a Ona żegnając się z uczestnikami życzyły im udanego spływu.                        

            14 km II etap z Winnicy do Zaduszników odbywał się przy wysokiej temperaturze powietrza(>30oC). Ognisko i 5 – godzinne śpiewy szant i nie tylko zakończyły ten przyjemny  dzień.

            W dniu 9 sierpnia turyści przystąpili do 22 km etapu i w dobrej formie dotarli na bazę TKKF w Tarnobrzegu. Wszyscy uczestnicy, nie bacząc na trudy pytali kiedy następny spływ.

            Zaangażowanie, uczynność, życzliwość i zdyscyplinowanie uczestników pozwoliło organizatorom zrealizować program imprezy, za co serdecznie dziękujemy.

Galeria do obejrzenia…

 

ZA ORGANIZATORÓW
Prezes Ogniska TKKF Siarka
Grzegorz Skowron
Tarnobrzeg, Lipiec  2017 r.