Historia

Lista Założycieli Ogniska TKKF „Siarka”

Decyzja o wpisaniu stowarzyszenia do ewidencji Urzędu Miasta Tarnobrzega

TROCHĘ HISTORII

Historia TKKF Siarka Tarnobrzeg

Ognisko TKKF „Siarka” powstało 7 grudnia 1959 roku przy KiZPS Siarkopol w Tarnobrzegu. Grupę inicjatywną stanowili pracownicy Siarkopolu. W latach 1960 do 1984 poprzez stałe zespoły ćwiczebne typu: tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, pływanie, aerobik a także coroczną organizację spartakiad zakładowych w lekkiej atletyce, piłce nożnej, tenisie stołowym, przedstawialiśmy głównie pracownikom Siarkopolu i członkom ich rodzin, ofertę czynnego wypoczynku.
Od początku swojej działalności prowadziliśmy ogólnodostępną wypożyczalnię sprzętu sportowo turystycznego.

 • Pod koniec lat 70-tych wspólnie z ZW TKKF w Tarnobrzegu staliśmy się organizatorami corocznego Ogólnopolskiego Biegu Nadwiślańskiego i Ogólnopolskiego Biegu Siarkowca, które nadal współorganizujemy.
 • W latach 80-tych prowadziliśmy zajęcia w szeregu stałych zespołach ćwiczebnych, tj: siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, tenis ziemny, aerobik, karate, sekcja biegania długodystansowego, sekcja kulturystyki.
 • W latach 1984 – 1993 prowadziliśmy bardzo prężną sekcję tenisa ziemnego. Zajmowaliśmy się organizacją wielu turniejów tenisowych o zasięgu ponadwojewódzkim, byliśmy głównym organizatorem ligi wojewódzkiej. W sekcji tej trenowało ponad 100 młodych adeptów tenisa.
 • Od 1976 roku Ognisko doskonale współpracowało z ZW TKKF w Tarnobrzegu współorganizując, między innymi, wojewódzkie Zloty Ognisk TKKF.
 • Od 1991 roku ze współpracy z Ogniskiem wycofał się KiZPS Siarkopol. 
 • W 1990 roku staliśmy się głównym organizatorem Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego o Puchar Błękitnej Wstęgi Wisły z organizacji którego wycofał się PTTK Sandomierz.
 • Od 1991 roku działa w ramach Ogniska prężna sekcja turystyki kajakowej. Zorganizowaliśmy XV do XXXVII OSK o Puchar Błękitnej Wstęgi Wisły trwające od 5 do 8 dni.
 • W 1996 roku ze względu na brak finansowania została rozwiązana firma ZW TKKF, a działacze głównie naszego Ogniska stworzyli społeczny Zarząd Wojewódzki TKKF w Tarnobrzegu.
 • W roku 1999 po reformie administracji, weszliśmy w skład Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizyczne w Rzeszowie na zasadzie stowarzyszenia.
 • Od roku 1996 wprowadziliśmy do naszego kalendarza nową imprezę 3 dniową, a mianowicie Ogólnopolski Spływ Kajakowy na Sanie, zorganizowaliśmy 17 takich spływów od I do XVII.
 • W latach 2010 – 2012 współpracowaliśmy przy organizacji trzech 3 – dniowych spływów kajakowych na Tanwi.
 • W latach 2006 – 2012 zorganizowaliśmy 7 dwuetapowych spływów kajakowych na Łęgu w ramach organizacji w Bojanowie imprez zakończenia sezonu kajakowego w naszym Ognisku.
 • Rokrocznie organizujemy po 3 – 4 jednoetapowe spływy na Wiśle.
 • Organizujemy wyjazdy na spływy kajakowe organizowane przez naszych kolegów wodniaków w całej Polsce.
 • Od początku lat 90-tych we współpracy z TPD, Spółdzielnią Mieszkaniową Siarkowiec i Urzędem Miasta Tarnobrzega zorganizowaliśmy szereg imprez rekreacyjno sportowych dla dzieci w ramach akcji Lato w mieście. Zimą budujemy lodowiska i organizujemy kuligi.
 • Od ponad 30 lat współorganizujemy biegi długodystansowe wraz z MOSIR’em i WITAR’em. W 2012 roku uczestniczyliśmy w organizacji I Maratonu nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Posiadamy własną przystań i bazę nad Wisłą w Tarnobrzegu wybudowaną siłami społecznymi naszych działaczy przy pomocy szeregu życzliwych nam osób i firm . Po pożarze w 2008 roku nadal doposażamy naszą przystań wodniacką. Posiadamy 25 sztuk kajaków 2 osobowych, z których mogą korzystać członkowie TKKF, ale również osoby nie będące członkami. Posiadane przyczepki do transportu kajaków i osprzęt pozwalają nam organizować wyjazdy i spływy kajakowe na różnych akwenach wodnych. Kadra nasza posiada uprawnienia organizatorów imprez kajakowych oraz ratowników wodnych.

Zapraszamy do przystąpienia do naszej organizacji i udziału w organizowanych imprezach.

Podziel się stroną na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych