MAMY NOWY ZARZĄD!

W dniu 16.03.2018 roku, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ogniska TKKF Siarka. W wyborach jawnych wybrano:

Prezesa Ogniska, którym został:

Jacek Zelik.

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Grzegorz Skowron – pierwszy wiceprezes
Józef Krzos – drugi wiceprezes
Marta Lipowska-Ziemba – sekretarz
Józef Napieracz – skarbnik

Członkowie Zarządu:

Zbysław Babula
Przemysław Dąbek
Wojciech Malicki
Danuta Mazur
Michał Poznański
Konrad Rożek
Andrzej Skowron
Franciszek Wójcik

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Ferenc – Przewodniczący
Andrzej Pruszyński – Członek Komisji
Wacław Mikrut – Członek Komisji

Nowy zarząd liczy na przychylność
i współpracę wszystkich członków
i sympatyków. Jesteśmy pełni pomysłów i chęci do działania. Od kwietnia ruszamy pełną parą.

Pomożecie???

Podziel się stroną na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych

Zapraszamy na zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Ogniska TKKF Siarka w dniu 16 marca 2018 r. o godzinie 17-tej

POBIERZ: Zebranie_16.03.2018r

Zaproszenie
W dniu 16 marca 2018 r.  o godzinie 17- ej   na przystani  odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Ogniska TKKF Siarka.

Porządek zebrania

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wręczenie odznaczeń
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Ogniska.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja i uchwalenie absolutorium dla ustępującego zarządu.
 9. Wystąpienie zaproszonych gości.
 10. Wybór prezesa Ogniska.
 11. Wybór członków Zarządu
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 13. Wybór 2 Delegatów na Walne Zebranie Delegatów PTKKF.
 14. Podjęcie uchwał i wniosków
 15. Zakończenie Zebrania

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Ogniska do udziału.
Prawa wyborcze posiadają osoby , które wpłacały środki na składkę członkowską nie dalej niż w 2017 roku
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia  13.03.2018 r na adres ags49@poczta.onet.pl

Za Zarząd Ogniska TKKF Siarka
Prezes Grzegorz Skowron

Podziel się stroną na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych

Protokół Nr 1/18 z zebrania ogólnego Członków Ogniska TKKF „Siarka” w dniu 2 stycznia 2018 roku.

Zebranie otworzył i przedstawił porządek prezes Ogniska.

Porządek zebrania:

 1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z poprzedniego zebrania.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy i kalendarza imprez na 2018 rok.
 3. Zatwierdzenie harmonogramu spotkań zarządu w 2018 r.
 4. Odbudowa wiaty.
 5. Przygotowanie do imprez
 6. Sprawy organizacyjne

W zebraniu udział wzięło 7 członków Zarządu Ogniska i 2  Komisji rewizyjnej

Ad.1. Prezes przedstawił realizację zadań

Zadania zostały częściowo wykonane, dziękuję min. Andrzejowi Pruszyńskiemu, F. Wójcikowi, K.Ferencowi, W. Mikrutowi, M. Poznańskiemu, J.Napieraczowi , J. Krzosowi i A.Skowronowi

Ad.2. Prezes przedstawił propozycję planu pracy i kalendarza imprez – po dokonaniu drobnych poprawek dokumenty te zostały przyjęte do realizacji.

Ad. 3 . Zatwierdzono harmonogram posiedzeń Zarządu na rok 2018 r.                                  

Ad. 4. Sprawy na bieżąco

 • Uporządkowanie przydzielonych regionów
 • Ukończyć 2 pomieszczenie
 • Ukończyć 3 pomieszczenie
 • Wymienić dziurawy komin nad hangarem
 • Pomalować bramy wewnątrz głównego podwórka na niebiesko
 • Dokończyć ocieplanie i izolację ściany wypożyczalni oraz pomalować
 • Pomalować WC z zewnątrz i założyć nowy dach
 • Budowa pawlacza na hangar z 4 sali

Ad. 5.  Przygotowanie do imprez

             – przeglądnąć sanie i przygotować do ewentualnego kuligu

            – przeglądnąć kajaki z osprzętem pod kątem zimowego spływu kajakowego

Ad. 6. Przygotowanie Zebrania Sprawozdawczo – wyborczego luty

            Deklaracja na podatek od bazy

            Rozliczenie dotacji za 2017 r

            Sporządzenie oferty na rok 2018 do UM w Tarnobrzegu

            Prace społeczne na przystani – każda środa

Przewodniczący Zebrania

Grzegorz Skowron

Podziel się stroną na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Gadu-Gadu Live
 • Dodaj do ulubionych